Forside | Divisionsmærker

 

 

 

Divisionsmærker

Fra KFUM Spejdernes start blev enhederne del op i divisioner, disse blev opdelt i passende størrelser set ud fra medlemstallet og deres geografiske tilhørsforhold.

Fra starten, kunne man kende divisionerne fra hinanden på deres tørklæde, men efterhånden voksede KFUM Spejderne sig så store at variationerne i tørklæderne blev så specielle at man var nødt til at finde på noget nyt. Så på landsmødet i 1949, besluttedes det at alle KFUM Spejdere skulle bære rødt tørklæde. Divisionsmærkerne blev et skjoldformet mærke som blev båret på venstre overarm. Korpset beholdt divisions inddelingen frem til 2002, hvor man nedlagde divisionerne og i stedet valgte kun at samle grupperne i distrikter.

Der har i perioden været ca. 90 divisionsmærker.

Oplysninger og korrektioner til nedenstående modtages gerne!

De divisionsmærker hvor teksten er skrevet med rødt, mangler i vores samling. Vi er derfor meget interesserede i et eksemplar af disse.

 Sydvestjysk

 Distrikt

   
   Nordsø Sydjyske  Sydvestjyske     

 Fyn

Distrikt

Odense

uden kant.

 

 

   
   Odense  Odense 1.  Odense 2.  Ravne Ulve

 Koldinghus Len

Distrikt

 

 

   
   Koldinghus len  Egelandet Koldinghus   Lurendal  Lurendal Fællesenhed

 København

og

Bornholms

Distrikt

         
   Amagerbro  Amagerland Ansgar  Vestvold gl. mærke  Vestvold 
           
 Bornholm Frederiksberg  Hedebo  København  Vesterbro  Hvidovre 
         
Nørrebro  Central foreningen  Nord København  Brønshøj Roland Phillip   Nordvest

 Midtland

Distrikt

         
  Peder Skram  Takra  Elbodal gl. mærke Elbodal  Fæstning 
           
Grejsdal  Kong Ran  Midtjyske      

 Nord Sjællands

Distrikt

   

   
  Arresø  Gentofte  Gurre  Hareskov  Hjorte 

         
Mølleå  Værebro         

Nordjyske

Distrikt 

         
  Nord Vendsyssel  Vest Vensyssel  Øst Vensyssel  Øst Himmerland  Han Herred 

         
 Han Herred gl. mærke Tjele  Trend  Aalborg     

Nordvestjyske

Distrikt 

 

Lys blå

Mørk blå     
  Nord Harderne  Øst Limfjord  Øst Limfjord  Vest Limfjord  Thy 

 Suså

Distrikt

   .    .  
  Bromme  OdsHerred  Odsherred gl. mærke  Sct. George Sct. George 
         
Trelleborg  Ugle  Ravnsborg Len  Syd Sjælland  Lindorm/Guldborgsund  

Sønderjylland

Distrikt  

     

 
   Sejrs   Frøs   Guldhorn   Als   Als Jubilæum 

     
 Hærvej Gl. mærke  Hærvej  Tørninghus

 Vestjyske

Distrikt

         
  Lundenæs Len Storå Uldjyde    

Østjyske

Distrikt

         
  Djursland Dronning Margrethe Frijsenborg Moesgård Niels Ebbesen
           
Sct. Clemens 1. Århus Marselisborg 2. Århus Skanderborg Len    Park  

Specielle

Divisioner

 

     
  Grønland Færøerne Syd Slesvig Metodist Handicap

 

 

Distriktsmærker fra 2002

Som det kan ses af nedenstående billeder, er der en del af de gamle divisionsmærker som er blevet videreført som distriktsmærker.

 

           
aggersborg Bastrup Bornholm Danehof Djursland Ermelunden
           
Fionia Gudenå Hærulf Hærvejen Hafnia Hardsyssel
           
Hjorte Ho bugt Kongeå Lindorm Lovring Lundenæs
           
Lyngens Marselisborg Midtjyske Munkebjerg Nordøstjyske Nydam
           
Odsherred Østvensyssel Ole Rømer Sct. George Skamling Suså
           
Thy Valdemar Vestlimfjord Vestvensyssel aalborg  

 

 

 

 

 D