Forside | Spejderarbejdet blandt de tyske flygtninge i danmark

 

flygtningelejr20billeder201320-20kopi.jpg - 145.15 Kb

Spejderarbejdet blandt de tyske flygtninge

i Oksbøllejren 1945-1949

I begyndelsen af 1945, blev mange tyske familier fordrevet af den russiske fremrykning på østfronten.
Under helt umenneskelige forhold blev de drevet ud mod østersø kysten og en stor del af dem endte i Danmark.
Da krigen sluttede var der ca. 230.000 tyske flygtninge i Danmark, disse befandt sig i lejre fordelt over hele Danmark, men efterhånden blev de samlede i store lejre. Den største af dem og den der fungerede længst, var lejren i Oksbøl. den var, da den var størst på ca. 35.000 indbyggere. Det var ca. den størrelse Esbjerg havde på dette tidspunkt.
Det var den danske regerings holdning, at man skulle yde de tyske flygtninge humanitær bistand, med de skulle have mindst mulig kontakt med den danske befolkning. Derfor var lejrene omgivet med pigtråd og enhver overtrædelse af forbuddet medførte bøde eller fængselsstraf.
I lejren i Oksbøl etablerede Det Danske Spejderkorps og KFUK spejderne i Danmark en spejderbevægelse efter dansk forbillede. Førerne for spejderarbejdet var nogle unge spejderførere fra Esbjerg.
Det var et vanskeligt arbejde spejderkorpsene lagde i hænderne på de unge spejdere, der var mange store problemer de måtte løse.
I selve flygtningelejren måtte de forsøge at starte et demokratisk spejderarbejde blandt børn og unge der havde oplevet hvordan Hitler jugend bevægelsen fungerede. De måtte desuden sikre sig at de voksne i flygtningelejren kunne se at der var væsentlige forskelle mellem spejderbevægelsen og Hitler jugend.
 
.
Hans Novrup, den unge spejderfører der ledede arbejdet for drengene. Inger Bertelsen, den unge spejderfører der ledede arbejdet for pigerne.
 
Den generelle holdning i det danske samfund var den, at de tyske flygtninge skulle behandles på samme måde som tyskerne havde behandlet jøderne.
Derfor måtte de danske spejdere være forsigtige men hvordan de løste opgaven.
Kender du noget til dette, eller har du lyst til at høre mere om det så kontakt os venligst.
 
Den 10. oktober 2012 udkom bogen "Spejderarbejdet blandt tyske flygtninge i Oksbøllejren 1945-1949".
 

Da Danmark blev befriet den 5. maj 1945 var der ca. 230.000 flygtninge i landet. Disse var anbragt i flygtningelejre rundt omkring i Danmark. Den største lejr var lejren i Oksbøl. Den var, da den var størst, på ca. 35.000 indbyggere. Lejren var omgivet af pigtråd og lejrens beboere havde ikke mulighed for at bevæge sig udenfor lejren, ligesom den danske befolkning ikke måtte omgåes flygtningene. På trods af disse strenge restriktioner, blev der som det eneste sted i Danmark, etableret spejderarbejde. For disse børn og unge blev det, ud over en adspredelse i den triste hverdag, også deres første møde med en demokratisk ungdomsorganisation.
Bogen fortæller om hvorledes unge spejderførere fra Det Danske Spejderkorps og KFUK spejderne udførte dette vanskelige arbejde.
Books on Demand
ISBN 978-87-7114-550-2, Paperback, 100 Sider.

Vi tilbyder at komme og holde et foredrag med titlen:

Spejderarbejdet blandt de tyske flygtninge i Oksbøllejren 1945 - 1949.

 

 

Foredraget varer ca. 90 minutter og vil blive illustreret med billeder og tekst, så der skal være mulighed for at benytte projektor og computer. (Av udstyret kan evt. medbringes)
Foredraget kan kombineres med en rundvisning i området.
Vi tilbyder rundvisning i resterne af Oksbøllejren, hvor der fortælles om forholdene derude, og om hvorledes man i 1949 forsøgte at fjerne alle spor af lejren.
Pris pr. arrangement: efter aftale. + evt kørepenge.