Forside | DDS i Danmark

 

 

Postkort fra ca. 1910. Bemærk spejderstaven.

 

 

Aage Trommer, en af de store anerkendte historikere har som nok den eneste, set objektivt på starten af Det Danske Spejderkorps.  Han har set på de historiske fakta, uden at skele til de stridigheder som Det Danske Spejderkorps og Lembcke senere løb ind i.

Herunder er Esbjerg Spejdermuseums konklusion på Aage Trommers skrift:

Da spejderne kom til Danmark.(kan læses i sin helhed i Bogen: Presse og historie. Festskrift til Niels Thomsen udgivet på Odense Universitetforlag 1990.)

Første artikel på Dansk udkommer 25. november 1908 i bladet: Krig & fred.

Derefter kommer en artikel i juleklokken den 7. november 1909 forfatteren er Gunnar Engberg.

19. november holder Dr. phil. Oscar Hansen holder sit foredrag på Gl. Hellerup Gymnasium, det foredrag som fører til oprettelsen af den første patrulje i Danmark.  Ove Holm bliver patruljefører for patruljen Ifølge Aage Trommer, var det ikke Rektor Hartvig Møllers tanke, at dette skulle blive et landsdækkende spejderkorps, snarere en lille privat sport på gammel Hellerup gymnasium.

Aage Trommer konkluderer  senere i artiklen, at organiseringen af spejderkorpset, først begyndte da  Kay Lembcke udgav sin, noget frie, oversættelse af Scouting for boys.

Lembcke´s bog: Spejderbogen Patrouilleøvelser for drenge udkommer den 24. august 1910. Lembcke ville mere end et lokalt spejderarbejde, han ønskede et landsdækkende spejderkorps.

Lembcke mødes med Hartvig Møller i efteråret 1910, ikke et møde som Hartvig Møller tænker tilbage på med glæde, men han accepterer Lembckes ønsker om et landsdækkende spejderkorps.

Den 14. december afholdes et stiftende møde hvor Lembcke bliver udnævnt til korpschef. Formand for bestyrelsen bliver Oscar Hansen, Hartvig Møller sekretær, Der ud over flere at datidens kendte personligheder.

 

På grund af stridigheder bliver Lembcke dog i december 1911 afløst af Axel Liljefalk. Det Danske spejderkorps første år var meget turbulente og efter utallige stridigheder bliver Lembcke igen spejderchef i 1916, en stilling han bevarer indtil hans endelige afsked med Det Danske Spejderkorps i 1923.

På Norsk Spejdermuseum har vi "lånt" fotografiet af de 3 skandinaviske spejderchefer. Billedet er fra ca. 1920.

 Cay Lembcke sidder yderst til højre.

Selv om Lembcke næsten er glemt, så er det ham første spejderbøger på dansk. Ham må vel også tilskrives æren for at have organiseret Det Danske Spejderkorps. Han får titlen korpschef i den første bestyrelse.

Lembcke bliver dog først spejderchef i 1916 og er det indtil han forlader spejderkorpset i 1923.

 

Der er således flere fædre til Det Danske Spejderkorps, men man kan ikke komme uden om at Lembcke spiller en særdeles aktiv rolle,


 

Spejderbogen 1918 Spejderidræt 1921 Spejderbogen 1924
1910 1918 1921 1924

 

 

Lembcke

 

Kay Lembcke Stifter af Det Danske Spejderkorps 1910

 


 

Ove Holm Danmarks første patruljefører. Var med fra starten på Gl. Hellerup gymnasium 1909.

Billedet er fra korpslejren 1946.

 

 

 

 

 

  

Det Danske Spejderkorps`s ledelse besluttede i 1926 at fremstille metal korpsmærker som blev udleveret til alle medlemmer af spejderkorpset. Mærket var unik, idet der på bagsiden af emblemet var stemplet et medlems nummer. Så man kan, ud fra medlemsnummeret, se ca. hvornår det pågældende mærke har været benyttet. Mærkerne skulle afleveres når man meldte sig ud af korpset. Ved sammenslutningen med DDP i 1973. blev mærket afløst af de nye fælles korpsmærker.

 

 


 

 

 

  lembcke    

 

.