Forside | Landslejre

 KFUK Spejdernes Landslejre.

1925 Samsø. 20. juli til 27. juli. Deltagere: 700. Pris: 22 kroner.

I 1925 var der allerede spejdere i : København. Aarhus, Middelfart, Nyborg, Fredericia, Hellerup, Ordrup, Hanbjerg, Esbjerg, Skjern, Odense og Vejle.

KFUK Spejdernes første landslejr.

Spejderne lå i militærtelte, de 54 telte blev rejst af pionererne inden spejderne ankom. Programmet for lejren var ellers nogenlunde som vi kender det i dag,

men efter den tids ånd. Idræt og boldspil havde en stor plads på lejrens program.

Vejret var meget fint og mange besvimede og blev forbrændt, så de måtte pakkes ind i gazebind.

 

I en avisartikel i Nationaltidne den 16. juli 1925, kan man blandt læse:

For første gang afholdt en pigespejder-teltlejr.....

......Det bliver en rigtig landslejr. Spejderne stævner sammen fra både Sjælland, Fyn og Jylland.

1925 KFUK sp landslejr Professor Ulbricht åbner lejren  1925 KFUK sp landslejr depot
Korpsets stifter Profsessor Ulbricht åbner lejren.  Landslejrens depot.
1925 KFUK sp landslejr Frk Frydendahl i de lyseblå  1925 KFUK sp landslejr Udsigt til bagsværd
Korpset Stifter Frk Frydendahl som badevagt. Udsigt til Bagsværd
1925 KFUK sp landslejr Udsigt over lejren

Fotografierne er fra et fotoalbum

det blandt andet indeholder 23 billeder

fra Landslejren 1925.

Albummet befinder sig på

KFUK spejdernes museum i Randers

Udsigt over lejren.  

1929 Tybrind vig. 13. juli til 22. juli. Deltagere: 900. Pris: 20 Kroner.

Deltagere fra: Norge, Sverige, England, Ungarn, Polen og Færøerne

 1929 KFUK sp Landslejr      1929 postkort KFUK sp
 1929 KFUK sp lejrtidene
Esbjerg spejderne vandt altmuligmands-
konkurrence. Dette kan læses i Tybrind
Lejrtidene nr.4.
Avisen udkom 4 gange i løbet af lejren.

Spejderne rejste med tog til Ejby på Fyn, og derfra gik det til fods til lejren,

der lå på en skøn plet ved vandet på godset Wedelsborgs jord.

Da spejderne ankom til lejren, var teltene rejst og lige til at flytte ind i,

efter man havde fyldt sit madrasvår med halm.

Der deltog 33 spejdere fra Esbjerg trop, og på lejren var der i alt 900 deltagere.

 

Der deltog også en trop blinde spejdere, og lejrens kælebørn var 25 færøske spejdere.

Spejderne boede i militærtelte og lavede mad på bål,

hvilket var meget usædvanligt for piger på den tid.

I en avisartikel i Nationaltidne fra 17. juli 1929 kan man blandet læse:

Det myldre i disse dage med kvindeligt-ungdom ved lillebælts bredder, hvor KFUK i søndags åbnede sin internationale pigespejderlejr ved Tybrind fjord...

... Der bor 16 pigebørn i hvert telt, og de har alle deres husholdning; allle må røre i gryderne for at forvandle de udleverede varer til menneskemad.

1935 sønderballe Hoved 2. august til 11. august. Deltagere1.300 Pris: ?

1935 KFUK sp landslejr lejren
Esbjerg vandt langbolddysten på den lejr.
Der var 1300 deltagere på lejren.
Lejrens avis hed ”6-dages løbet”.
1935 KFUK landslejr luftfoto

 

1939 hørhaven. 14. juli til 23. juli. deltagere: 2.800. pris: 20 kroner.

Deltagere fra: Norge, Sverige, Finland og Det Danske Pigespejderkorps.

Kronprinsesse Ingrid (senere Dronning Ingrid) boede i lejren i et par dage. Kronprinsessen deltog i bibeltimerne,
lejrbålene og sad på jorden sammen med alle spejderne.
Kong Christian X og Dronning Alexandrine besøgte også lejren.
Af programmet kan nævnes terrænleg, udflugter til omegnen, hike og sportskampe både i langbold og håndbold.
Lejrindretning, madlavning på bål og store og små
lejrbål om aftenen var en selvfølgelighed.
Kronprinsesse Ingrid udsatte en ærespræmie for den bedste orden på lejren, præmien gik til færingerne.
Der var stor fest på Århus stadion den 21. juli.
Lejrens avis hed ”Fra telt til telt”.

1939 KFUK sp landslejr

Bælteskjold

Spejderen med faklen er det første egentlige lejrmærke der blev benyttet hos KFUK spejderne.
1939 KFUK sp. landslejr marselisborg deltagermærke 1939 KFUK sp lejrmærke
1939 KFUK sp Landslejr luftfoto  

 

1944 Jubillæumslejrene.

På grund af besættelsen af Danmark. blev der ikke afholdt en fælleslejr. Jubilæumslejren blev derfor afholdt flere steder i landet.

 
1944 landslejr postkort 2 1944 postkort 03
1944 landslejr postkort 1

Postkortene er tegnet af:

Thora Lund

1944 KFUK landslejr lejrmærke

  

Der skulle naturligvis have været en rigtig landslejr i 1944, en landslejr hvor KFUK spejderne fejrede deres 25 års jubilæum.
Desværre umuliggjorde besættelsen af Danmark dette.

Korpsledelsen besluttede derfor at divisionerne skulle lave lejre over hele landet og at disse skulle afholdes i samme periode. Lejre hvor korpsledelsen i store træk
havde planlagt lejrene. Dette betød at spejdere, uanset hvor de deltog i lejrene, vil opleve den samme lejrbåls underholdning, de samme øvelser og aktiviteter.
Kort sagt en lejr hvor man havde en fælles oplevelse, på trods af at lejrene fandt sted rundt omkring i landet.
Esbjerg spejderne, som på dette tidspunkt, var en del af 5. Jyske divsion, var på lejr ved Tybring vig.
Fredag den 30. juni udbrød folkestrejken.
Man kan, i KFUK-spejdernes jubilæumsskrift "Grønne Stier"    udkommet i 1994, læse at de Københavnske spejdere ikke kunne komme hjem fra deres lejr ved Korsør,
og derfor måtte blive i lejren yderligere 5 dage.
Dette var ikke helt let, da rationeringsmærkerne allerede var brugt under selve lejren, men spejderne fik hjælp fra Danske Kvinders Beredskab og af indbyggerne i korsør.
Esbjerg spejderne oplevede ikke samme problem, de startede fra Tybrind vig kl. 05.00. og kom med toget kl. 08.00. hvorefter turen fra middelfart til Esbjerg blev klaret på 4 timer.
Da man på grund af varemangel havde inført rationeringskort skulle spejderne medbringe følgende rationeringsmærker:
Gryn 1/2 mærke.
Rugbrød: 1 mærke + 650 g. i småmærker.
Franskbrød: 1 mærke + 120 g. i småmærker.
Sukker: 1/2 mærke + 100 g. i naturalie.
Smør: 1 mærke + 100 g. i småmærker.
Sæbe: efter eget ønske.
 
Selv om man havde medbragt rationeringsmærker og truffet aftale kneb det alligevel med at skaffe mad til lejren. En af morgen måtte en del at spejderne meget tidligt op og gå ud til en bondegård der lå langt fra lejren. De skulle tage kartofler op, det var den eneste måde man kunne skaffe kartofler på.
 rationeringsmarker2v7


1947 Hindsgavl. 23. juli til 1. august. Deltagere 7.000 pris: 30 kroner.

Deltagere fra: Finland, Island, Norge, Sverige, Belgien, Czechoslovakiet, England, Frankrig, Luxenbourg, Polen, Scweitz, Skotland, USA og Dansk Pigespejderkorps i Sydslesvig.

1947 KFUK sp landslejr foto

1947 KFUK sp landslejr

 
”Byg Bro fra By til By” var landslejrens motto, og inden lejren havde spejderne sparet op og købt ”bropiller”,
så de kunne dække et helt danmarkskort.
”Brovagten” hed lejrens avis, der fortalte om stort og småt fra lejren.
Fra Esbjerg Distrikt deltog ca. 160. Spejderne rejste med særtog fra Esbjerg kl. 9.25 til Middelfart, hvor man
ankom kl. 12.30 og skulle derefter gå de 3 km. fra Middelfart til Hindsgavl.
De forskellige afdelinger på lejren havde ”bynavne”, f.eks. boede spejderne fra Esbjerg i Friggaborg, sådan var
der 20 forskellige ”byer”
Programmet på lejren var lejrindretning og mad på bål, der var mange konkurrencer og forskellige former for
idræt.
Der var lejrbål  hver dag.

1947 KFUK landslejr Sparemærkebog 2 3

1947 KFUK landslejr Sparemærkebog 2 2

1947 KFUK landslejr Sparemærkebog 1

 

 

1952 Eskildstrup. 8. juli til 17. juli. Deltagere: 8.000. Pris: 32 kroner.

Deltagere fra 9 lande.


1952 KFUK sp landslejr postkort
Lejren blev holdt i Stenalderens tegn.
Lejren var opdelt i underlejre,
1. Esbjerg div. boede i ”Egtved”, 2. Esbjerg i Hellekisten og 3. Esbjerg i Solvognen
Dette år var det avisen ”Skræp”, der berettede om livet i lejren.
 

Sparebogen til korpslejren lavet i foliestørrelse

og viste Sjælland.

Når det kunstfærdigt blev foldet,

blev det til den kvadratiske sparebog.

Man fik en "blælke" der skulle limes på

ved den begivenhed som stod på "bjælken".

1952 KFUK sp landslejr sparebog Blælker 3

     1952 KFUK sp landslejr sparebog Blælker

.1952 KFUK sp landslejr sparebog 03.

1952 KFUK sp landslejr sparebog foldet.

    

Lejrens logo fremstillet i ben.

Postkort tegnet af Thora Lund Bemærk lejrens vartegn skimtes gennem teltes åbning. →

1952 postkort Thora Lund

 

 

1957 Sanderumgård. 17. juli til 26. juli. deltagere: 11.000. Pris: 42 kroner.

Deltagere fra 19 lande.

1957 KFUK sp landslejr postkort Eventyrlejren som landslejren i 1957 blev kaldt var bygget op over H.C.Andersens eventyr. Lejrpladser og aktiviteter havde eventyrnavne.
De var stor deltagelse fra Esbjerg Distrikt, der bestod af 1., 2. og 3. Esbjerg div. samt Ribe og Varde divisioner.
Esbjerg Distrikt boede i ”Den store søslange”, og avisen ”Flyvende fjer” fortalte om lejrens oplevelser.
Der var også besøg fra udlandet, idet 2. Div. havde besøg af spejdere fra Tyskland og England.
Det regnede meget på lejren, og vejene var ét pløre og ælte, så det var mest praktisk at gå i bare fødder.
Til lejrens åbning var der en faneborg på 400 faner, og det var til dato den største pigespejderlejr i Norden.
Meget af programmet stod i eventyrets tegn med udklædning og optræden, men selvfølgelig også af almindelige lejraktiviteter, med  lejrbål  o.s.v.
1957 Landslejr KFUK sp bælteskjold  

 1962 hald. 18. juli til 27. juli. Deltagere: 13.000. Pris: 60 kroner.

Deltagere fra: Australien, Belgien, Canada, Ceylon, England, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Norge, Ny Zealand, Pakistan, Schweiz, Skotland,

Sverige, Sydafrika, USA og Vesttyskland.

1962 KFUK sp landslejr Luftfoto          Fra Gudstjenesten

 


1962 KFUK Spejdernes Landslejr mærke
   Lejren var opdelt i underlejre som hed: Kimsby – Økseborg – – Knobstrup – Bålsted - Pløksted.
Spejderne fra Esbjerg boede i Pløksted.
Lejrens avis hed Kjeltringen.
Lejren havde i tre dage besøg af Lady Baden-Powell ligesom Dronning Ingrid og Prinsesse Benedikte besøgte lejren. Dronningen og prinsessen
besøge spejderne på lejrpladserne og så på aktiviteter og smagte primitiv mad.
Der var ikke luftmadrasser på lejren, men madrasvår, der blev fyldt med halm.
13.000 spejdere fik en god oplevelse.
Der var mange konkurrencer på lejren bl.a. i: båltænding, teltrejsning, signalering, orientering, wood-craft og spejdersport ligesom der også var
forskellige sportsaktiviteter.
Som noget nyt var der fritidshjørner, hvor spejderne kunne deltage i forskellige ting som madlavning, historiefortælling m.m.
Landslejrmærket i 1962 var specielt, deltagerne skulle inden lejren have arbejdet med forskellige opgaver.
Når man havde bestået disse fik manet lille vedhæng til "bjælken"
Der var 5 forskellige projekter der skulle løses inden man havde det komplette lejrmærke.


 
1962 Landslejr KFUK bæltespænde trekantet

Bælteskjold

fra Landslejren.

1962 KFUK Spejdernes landslejr

 

1967 borup. 19. juli til 28. juli. deltagere: 15.000. pris: 110 kroner.

Landslejren ved Borup med ”Strikpigen” som maskot var korpsets hidtil største med 15.000 deltagere. Underlejrenes navne havde noget med
tovværk at gøre. Esbjerg spejderne boede i Kæden, vi har været ca. 300 og 2. div. havde gæster fra England, som var på besøg i Esbjerg efter
lejren. De fleste spejdere rejste til lejren med tog, det var noget af en opgave at få 15.000 piger transporteret, vi skulle rejse fra Esbjerg kl. 5.45.
Lejrens avis hed ”Budstrikken”.
Det var en rigtig flot lejr med lejrarbejder, flotte indgangsportaler, klokkestabel og en masse blomster.
Aktiviteter var der mange af, både for spejderne og for førerne.
 

1967 KFUK Spejdernes Landslejr bæltespænde

 
1967 KFUK landslejr luftfoto  1967 Strikpose

 

1972 serridslevgård. 19. juli til 28. juli. deltagere: 12.000. pris: ?

Den plettede hest var lejrens vartegn og underlejrene havde navne med relation til hesten. Spejderne fra Esbjerg boede i Muleposen. På denne
lejr var der, som noget nyt, familiecamping så spejdernes og førernes familie også kunne deltage i lejren.
Program og aktiviteter var mange og spændende, Gerda Thygesen fra Esbjerg var medlem af programudvalget.
Til et af lejrbålene i Muleposen lavede Sydvestjyske distrikt et formidabelt cirkus med dyr og tryllekunster m.m.
Lejrens motto var ”Gør det værd at være med”, og Hoppetidende var lejrens avis, hvor stort og småt blev berettet.
 


 1972 Landslejr tog

I mange år var det normalt, at man kørte i tog til landslejrene. En af årsagerne var frirejserne som man som
skoleelev kunne få.
I Struer, der var et af de knudepunkter hvor "spejdertogene" udgik fra, var det tradition, at spejderne fik lov til
at sætte deres korpsmærke foran på "spejdertoget".

 

 

1977 frederikshavn. 18. juli til 25. juli. deltagere: 13.000. pris: ?

Lejrens motto var ”Vis glæde – vind venner”.
Landslejren  i 1977 var inddelt i ”Klynger” alle navne med relation til fiskeriet, nemlig Snøren, Dokken, Vindrosen, Ekkoloddet, Stejlepladsen,     
Krebsekurven.
Esbjerg-spejderne boede i Snøren. Der deltog 294 spejdere fra Esbjerg sammen med 45 færinger og 15 fra England/Skotland.
Det var en våd lejr, og der blev tit brug for spaderne til gravning af diamantrender, så vandet kunne komme væk fra teltene.
Aktiviteterne var mange og gode. Gerda Thygesen fra Esbjerg var formand for det tekniske udvalg.
1977 KFUK sp Landslejr
1977 KFUK sp landslejr postkort

 

 1982 englerupgård. 13. juli til 22. juli. deltagere: 10.000. pris: ?

 
I 1982 drog 169 spejdere fra Esbjerg på landslejr. Underlejrene hed sogne og mange ativiteter var lagt ud til sognene. Sognene hed Byvænget,   
Engdraget, Brakmarken, Gadekæret, Langageren og Skovtoften. Familielejren hed Overdrevet. Spejderne fra Esbjerg boede i Skovtoften.
Kendetegnet for Skovtoften var et knyttet armbånd, som blev nittet sammen, alle spejdere skulle lave deres eget armbånd.
Programmet var bygget op som temadage:
Energiformer – Sol – Vind – Vand – Ild – Vagt
Din egen energi
Kend din nabo
Fællesskab
Mad
Brød
1-2-MANGE
Det blev den varmeste lejr i mange år. Det gav problemer med af få væske nok, derfor ”opfandt” man ”englevand”, som var vand med en
teskefuld salt og en spiseskefuld sukker i. Alle skulle drikke noget hver morgen, der var overfyldt på hospitalet med spejdere med hedeslag.
Det var også en lejr, hvor man forsøgte at leve sundt uden mulighed for at købe ret meget slik.
 
 
1982 KFUK sp Landslejr
 1982 KFUK sp luftfoto

 

1987 rold. 13. juli til 22. juli. deltagere: 11.000. pris: ?

Roldine var lejrens vartegn og maskot.
Underlejrene havde navn efter skovens træer: Bøgen – Linden – Lærken – Egen – Birken – Kastanjen. Esbjerg-spejderne boede i Lærken.             
Lærkens lejrplads var god, idet den lå rimelig højt. Det var en god ting for denne lejr var meget våd. På nogle lejrpladser sejlede de på
luftmadrasserne om morgenen, og mange soveposer måtte tørres på et korntørreri. Men når det blev tørvejr var humøret højt igen.
Nogle spejdere syntes det var sjovt at tage mudderbad, det er jo også en aktivitet.
Aktiviteterne havde meget med skoven at gøre, der var bl.a. hike med overnatning i bivuak.
De overordnede temaer for programmet var: Spejdersport – Naturen – Fællesskab – Andre lande – Kristendom.
Lejrens avis hed selvfølgelig KOGLEN.

1987 KFUK sp Landslejr bælteplade 02
 1987 KFUK sp landslejr

 

1992 spejderklinten. 13. juli til 22. juli. deltagere: 8.000. pris: 995 kroner.

Dertagere fra 26 nationer.

Lejrens maskot var Gurli Græshoppe, og i ”Agurketidende” kunne vi læse om stort og småt. Spejderne fra Esbjerg boede i den underlejr,
der hed Stranden. De øvrige underlejre hed: Skoven – Skrænten – Slugten – Stranden og Sletten.
Til åbningen gik blæsten frisk over Limfjordens vande så 6000 flag, der blev kaste ned fra en flyvemaskine, landede alle mulige andre steder end
på lejren.
Der deltog 26 nationer på lejren og også Esbjerg havde besøg bl.a. fra England.
Lejrens program var bl.a. de gode gamle spejderaktiviteter med en hike med overnatning i bivuak, men også krydret med mange nye utænkelige
spejderfærdigheder.
Søndag var der ”Show for sjov” med en hel masse vanvittige aktiviteter, hvor det også var om at være heldig, og ikke kun dygtig, for at vinde.
Der var selvfølgelig prinsessebesøg af Prinsesse Benedikte og spejderne var klædt ud som prinsesser til en eventyrlig prinsessedag.
Så skal jo også nævnes de store samlende aktiviteter som lejrbål og gudstjeneste, hvor man rigtig fornemmer, at der er mange sammen på lejr.

 

1997 spejderklinten. 19. juli til 27. juli- deltagere: 5.000. pris: ?

Så var der igen landslejr i Sundstrup, ”Slaraftenland” hed lejren og Rafterie var lejrens maskot. fra Esbjerg deltog 138 .
Del-lejrene hed: Nord – Øst – Syd og Vest, Esbjerg-spejderne boede i Vest.
Hver dag på lejren havde et navn.
STORE BYGGEDAG hvor lejren blev opbygget på sædvanlig vis.
STORE REJSEDAG hvor man fiktivt rejste rundt i Verden og oplevede forskellige lande.
STORE NATURDAG med hike i korte og lange længder.
STORE BADEDAG med forskellige former for bade og andre lækre aktiviteter.
STORE SPORTSDAG med alle mulige sportsaktiviteter.
STORE LEGEDAG med lege, teater og udklædning af forskellig art.
På lejren deltog man i et eksperiment, idet man afprøvede et ”småpengekort” i lighed med et dankort.
Spejderne kunne købe kort at forskellige værdier. Kortet kunne bruges til at betale med overalt på lejren, så spejderne ikke skulle have rede penge på sig.
Når kortene var brugt blev de samlet sammen og efter lejren blev de solgt, hvilket indbragte et stort beløb til lejrens missionsprojekt, som handlede om
”Piger i alverdens storbyer”..  
 1997 KFUK sp landslejr postkort   1997 Danmønt 100 kr   

Hver dag sin pins. De viste

dagens tema. Dag 1 til dag 8.

Det ovale er familielejren.

1997 KFUK landslejr dag 1 pins 1997 KFUK landslejr dag 2 pins 1997 KFUK landslejr dag 3 pins
 1997 KFUK landslejr dag 4 pins  1997 KFUK landslejr dag 5 pins  1997 KFUK landslejr dag 6 pins
 1997 KFUK landslejr dag 7 pins  1997 KFUK landslejr dag 8 pins  1997 KFUK landslejr familielejr pins

 

2002 Spejderklinten. 20. juli til 28. juliDeltagere: 4.000. Pris: 1285 kroner.

Temaet for lejren var ”Tid” og lejrens maskot hed URSULA.
I Times square på Hovedtorvet kunne man se hvor gæsterne kom fra.
På Alletiders distriktsbane kunne man besøge hele lejren og prøve forskellige aktiviteter/baner i de andre distrikter.
”Da Olde var spejder” var et løb, hvor Finkepatruljen prøvede, hvordan det var at være spejder i gamle dage.
Dramadagen handlede om de fire elementer og tid, i hvert element var der noget oprindeligt, forbrug, misbrug, noget godt og noget skidt.                          
Hiken handlede om ”frem til fortiden og tilbage til fremtiden”.
Man kunne også høre om det aidsprojekt, som KFUK-spejderne, de grønne pigespejdere har sammen med pigespejderne i Zambia.
EDB-alderen forsatte. Lejravisen var en netavis, og inden lejren var der en netkonkurrence, som spejderne kunne deltage i.
På denne lejr var der også gang i vandaktiviteterne, nu vi havde lejrplads lige ned til Limfjorden.
Lejren varede i 734.400 sekunder og vejret var rimeligt lige med undtagelse af et stormvejr i begyndelsen.
 2002 KFUK landslejr lejrmærke  

den 4. maj 2003, skifter kfuk spejderne navn til: De grønne pigespejdere.

2007 spejderklinten. 28. juli til 5. august. Deltagere: 3.000. Pris: ?

2007 2208
Lejren blev kaldt "LIV07"
Den 1. august, hvor alle spejdere i verden fejrede spejderbevægelsens 100 års fødselsdag, fejredes også på landslejren.
ca. 80 fra Esbjerg/Fanø, også i år havde Esbjerg besøg fra England.
Lejren begyndte med et kæmpe rollespil, hvor alle lejrens deltagere deltog. Man var sig selv, men i en fantasi-verden, hvor mange mærkelige ting kunne ske.
Det var en rigtig god måde at begynde på.
Lejren var en rigtig pigelejr med gamle spejderaktiviteter, men også en masse nye aktiviteter:  Pigeliv – Et KØNt et, Livs træ, Symposium – Eksperter på piger,
Underlig naturtur,
Zambia – aidsprojektet var nogle af de emner, der var for dagene på lejren.
Jubilæumsdøgnet begyndte med et festligt bål den 31.8. med ”besøg” af BP og Ladyen, som gav os et tilbageblik igennem de 100 år, det var festligt.
Den 1. august kl. 8 deltog alle i fejringen af spejderbevægelsens 100 års jubilæum, som blev fejret på dette tidspunkt over hele jorden. Dagen begyndte kl. 7
med fælles morgenmad på    
lejrbålspladsen, Kl. 8 ankom prinsesse Benedikte og så var dagens festligheder i gang med sange – tale af prinsessen og forskellig underholdning.
Hele dagen var der gang i aktiviteter med temaet ”100 års liv”, det var en festlig dag.   
 
 2007 KFUK sp landslejr lejrmærke  

 

fra 2012 har de grønne pigespejdere, sammen med KFUM Spejderne, Det Danske Spejderkorps, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig afholdt landslejre i fællesskab.

Spejdernes lejr logo

 Tryk på logoet for at se mere om fælleslejrene,

Smutte og spirer landslejre.

I 1991 begyndet KFUK spejderne, De Grønne Pigespejdere af afholde landslejre for Spirer og Smutter. Lejrene var et forsøg på at give pigerne fornemmelsen af at være "rigtige spejdere".  For at pigerne ikke skulle så langt hjemmefra blev lejrene afholdt på flere lokalitioner hver gang.

1991 Mullemus. 24. juni til 29. juni. flere lokaliteter.

1991 1769   

1995 hoppeline. 26. juni til 30. juni. flere lokaliteter.

1995 KFUK sp Hoppelinelejr lejrmærke   

2000 stjernetræf.  Hårlev, trevellegård og bramminge. 26. juni til 30. juni. 3.000 deltagere.

2000 1760

Temaet var stjerner. Pigerne kunne på korpsets hjemmeside finde anvisning på, hvordan de kunne sy en stjerneformet bamse.. Alle aktiviteterne var inspireret af stjerner. En dag skulle pigerne være stjerner for hinanden og have afløb for al deres lyst til glitter og glamour. En anden dag skulle de gå for at finde stjerner i naturen. Hver formiddag var der andagter for pigerne. Igen var stjernen temaet. De kullel blandt andet høre historier skrevet ud fra bibeltekster om Stjernekær, Stjerneklar og Stjerneglimt. Lejren for de unge spejdere sluttede med »Fredagens Fede Fest«.

I forbindelse med Stjernetræf 2000 havde mange troppe i KFUK-Spejdernes lokale enheder valgt at holde årets sommerlejr som »Tour det Spejd«. Bag den kryptiske titel lå et koncept om en lejr i bevægelse. Spejderne skulle bruge ugen på at transportere sig på rulleskøjter, i kano eller med hestevogn. Turene endte på en af de tre Stjernetræf, hvor spejderne deltog i lejrenes afslutnings fester.

 
     2000 KFUK sp smutte landslejr  2000 Tour de spejd KFUK sp

2005 eventyrlejr. Odense, hårlev og silkeborg. 4. august til 9. august.

2005 eventyrlejren  2005 KFUK sp lejrmærke

2010 pil.  spejderklinten. 5. juli til 9. juli. (vest).   Ny tolstrupnhvalsø. 3. juli til 7. juli (øst).

2007 DGS lejrmærke  

2021 tera2021. spejderklinten (vest), arresøcenteret (øst)  26. juli til 30. juli.

2021 DGS lejrmærke