Forside | KFUK spejderne i Esbjerg

 

De Grønne Pigespejdere
KFUK Spejderne
I Esbjerg
 
 

KFUK-spejdernes start i Esbjerg

(lettere redigeret af Margit Dahl-Hansen)fortalt af Margrethe Jessen.

Den første begyndelse til pigespejderarbejde i Esbjerg blev gjort i sommeren 1922. Da kom 2 førere fra Fredericia og fortalte om spejderarbejdet til et møde på KFUK. Jeg så dem på gaden dagen efter og var meget interesseret i, hvad det var for noget. De havde den lille skråhue på og så meget kække ud, synes jeg.

Jeg var ikke til mødet, men det var vist ugen efter, at jeg kom til et møde. Det var sikkert også af nysgerrighed for måske at høre noget om spejderarbejdet. Sekretæren gjorde opmærksom på, at der kun kunne modtages ganske få tilmeldelser mere til spejderne og fortalte også lidt om det. Jeg var straks fyr og flamme og kunne næsten ikke vente til jeg kom hjem for at spørge om lov. Jeg blev den sidste, der kom ind, for så var der 24 og mere ville de ikke have til at begynde med. 

Frk. Dorthea Tæbring blev tropsfører og frk. Ane Terkildsen blev tropsassistent.

De to førere deltog om sommeren i et førerstævne på Tommerup Højskole, hvor de blev sat ind i korpsets arbejdsmetode. Bagefter var de med spejderne i Vejle og Fredericia på lejr for at lære praktisk spejdersport. Så kom de hjem ivrige efter at tage fat og lære noget af det, de selv havde lært, fra sig til de vordende spejdere. 

Den 15. oktober 1922 samledes vi for 1. gang til et tropmøde, hvor korpssekretær frk. Anna Petersen fortalte om spejderliv. Så tog vi fat på den første prøve, ih hvor vi sled. Jeg er sikker på, at der er ikke nogen, der har taget prøven så grundig, som vi gjorde, lærte 10 sange o.s.v.

Nogle faldt fra med det samme, de ville ikke lære så meget, jeg ved ikke, hvad de havde ventet som spejdere.

Den 15. december fik vi igen besøg af korpssekretæren. Denne gang skulle hun have os op til 3.klasses prøven. Jeg husker det så tydeligt, hvor var vi nervøse. Vi stod ude i gangen på KFUK i Stormgade 6 og ventede, vi skulle ind én og én. Det var en grundig overhøring. Om aftenen skulle vi så aflægge spejderløftet og dermed var KFUK-spejderne i Esbjerg en virkelighed. Vi var 22 spejdere, der blev optaget.

Uniformen var spændende, hvor blev der set efter os, der havde jo ikke været grønne spejdere i byen før, og hvor var vi stolte, når vi var ude. Vi skulle rigtigt vise, at vi var spejdere.

Om vinteren trænede vi til 2. kl. prøven.

1923

Om foråret 1923 var der optagelse igen og der blev indmeldt ca. 10 spejdere.

Troppens første sommerlejr i 1923 afholdtes i Skovbøl Skole i nærheden af Varnæs i Sønderjylland.

I efteråret 1923 var der førerskole med efterfølgende underholdning. Det var en mægtig stor begivenhed. Det var første gang at spejderne viste sig udadtil,, første gang at forældre og venner fik lov til at se indenfor. Festen gav et mægtigt overskud, 200 kr. der blev købt stander og tromme for.

I december var vi i Skjern sammen med spejderne fra Lemvig.

1924

I maj var der Landsudstilling i København. Hele vinteren havde vi forberedt udstillingen og en spejder fra Esbjerg fik ”Diplom af 2. grad for kurvefletning”.

I sommeren 1924 var der jamboree i England og en af spejderne fra Esbjerg var så heldig, ved lodtrækning, at komme med og vi andre var lidt misundelige.

Drengespejderne havde jamboree på Ermelundssletten, det mærkede vi også lidt til her, da vi var nede ved Englandsbåden for at se alle de mange forskellige spejdere, sorte og brune, men den største begivenhed var da Verdensspejderchefen, Sir Robert Baden Powell kom med sin familie. Da mødte alle spejderne i fuld galla for at modtage ham, vi havde inden tiden indøvet et råb.

I tropbogen blev der skrevet ”alle spejdere var enige om, at mere tiltalende chefer kunne vi vanskeligt få.”

Nogle spejdere fra Esbjerg tog til København for at se jamboreen. Vi rejste til halv pris. Det regnede så meget på lejren at drengene svømmede rundt i teltene, men vi så både Kongen og Baden Powell.

I efteråret havde vi konkurrencer med Skjern og Lemvig. Vi sled vældig i det i toget derop, trods det fik vi de laveste points. Selvom vi tabte fik vi lært en masse.

Til jul havde vi for første gang jule-goodturn og var ude ved nogle ældre mennesker med juletræ og pakker.

1925

I foråret 1925 blev troprådet startet, formand blev overlærer Lorentzen. En kort tid havde vi en diakonisse til tropfører, det var ikke så godt for hun kunne ikke komme med på ture, så vi måtte finde en ny tropfører.

Om sommeren afholdtes den første landslejr på Samsø. Spejderne fra Esbjerg var sammen med dem fra Skjern og blev kaldt Vestjyske div.

Vi boede i hærens militærtelte, det var første gang, vi prøvede at ligge i telt. Heldigvis var vejret strålende hele tiden, næsten for varmt. Der var mange, der besvimede, og når først én begyndte, var der gerne flere som fulgte, vi kunne se dem segne både til morgenparade og til lejrbålene. Det blev cheferne for meget, så vi fik besked på at have noget hvidt på hovedet så vi lignede beduiner. Vi fik besked på, at hvis der var flere, der besvimede fik vi ikke lejrbål mere, det hjalp, det ville ingen snydes for. Mange af os blev forbrændt af solen og måtte pakkes ind i gazebind.

Der kunne ikke graves huller for det hele var sand, så vi havde feltkomfur med hjemmefra.

En dag fik vi udleveret spegesild, det kan smage godt, men på en varm sommerdag, hvor man tørster i forvejen og det kniber med drikkevand, er det ikke særlig spændende, så vi holdt begravelse over sildene i stedet for. Det viste sig, at de fleste andre troppe havde gjort det samme. Var man uheldig at træde et sted hvor der var begravelse, resulterede det tit med at en sild stak halen i vejret.

Der var 700 på lejren.

1926

Den 7. maj blev der afholdt basar for første gang. Der var meget arbejde før vi kom så langt. På basaren var der tarso, tombola, salgsbod, konditori, et barneværelse hvor der var spejdere, der gjorde en babydukke i stand, underholdning i spisestuen. Basaren blev holdt på KFUK. Der kom så mange mennesker, så underholdningen måtte foregå på spisestuebordet for at alle kunne se.

Sommerlejren gik det år til Bornholm, der deltog 26 spejdere.

Vi havde cykler med. Vi boede rundt på øen i lader, lavede selv maden og havde alt bag på cyklerne både rygsæk, gryder og pander. Vi købte proviant efterhånden som vi kom frem, men hvis der var for langt blev bagerbutikkerne stormet, når vi kom frem.

Der skulle være ro om aftenen, den sidste aften fik spejderne lov til at more sig inden de skulle sove, men det fik en brat afslutning, for pludselig stikker bondekonen hovedet ind af døren og siger ”Det er ikke på den måde vi huser spejdere her”. Næste morgen måtte jeg give en undskyldning.

1927

Sommerlejren gik til Thorø ved Assens.

I oktober var der 5-års stiftelsesfest på Hotel Spangsberg med fin underholdning.

1928

Sommerlejr ved Løverodde ved Kolding.

1929

Dette år var der igen landslejr, denne gang ved Tybrind Vig på Fyn.

1930

Frk. Hald af som tropfører og frk. Asta Jensen blev udnævnt til tropfører.

Om efteråret var der fest på KFUK. Scenen faldt ned kort inden gæsterne kom, den lignede et badehus, efter fester fik vi ikke ligefrem ros af korpssekretæren.

1931

I januar gik Frk. Jensen ud og jeg (Margrete Jessen) overtog troppen. Sommerlejren gik det år til Als.

1932

Sommerlejren gik til Hindsgaul ved Middelfart. Rotterne rendte omkring, grisene gik i havregrynene, hønsene hakkede i sylten, men det var en herlig lejr.

1933

Så gik sommerlejren igen til Løverodde ved Kolding. I det år blev det forbudt at bære uniform p.g.a. forholdene i Tyskland.

Info:
Billedet er et gruppe foto af KFUK spejderne i Esbjerg, som det fremgår af billedet er der mange uden uniform, dette skyldes uniformforbudet som blev indført 12 april 1933, på grund af uroligheder mellem de politiske ungdomsorganisationer (DSU, KU, DKU osv.) Dette havde ikke noget med spejderne at gøre men de blev også ramt af forbudet, som blandt andet betød at det ikke var tilladt at bære uniform, hvis man var over 14 år.
Spejderbevægelsen var naturligvis stærkt irriterede over denne, helt åbenlyst urimelige lov,
men man fandt hurtigt ud af at omgå denne, ved f.eks. at bruge ens skjorter, slips og lignende. Mange syede også korpsmærket på skjorterne. Politikerne kunne godt se denne urimilighed og den 22 december ændredes uniformforbudet således at man undtog spejderorganisationer og FDF.

1934
Vi var på lejr i Bovbjerg.
1935
Der var igen landslejr, denne gang ved Sønderballehoved.
1936
Kronprinseparret (senere Kong Frederik og Dronning Ingrid) havde været i England og ankom til Esbjerg med Englandsbåden og vi var nede og modtage dem.
Til mønstringen blev troppen delt, vi talte nu 134 spejdere. Grethe Andersen blev tropfører for 2. trop, jeg var stadig tropfører i 1. trop.
Sommerlejren gik i år til ”Strandsborg” på Mols.
1937
Den 11. juni 1937 dannede vi 5. Jyske Division. Jeg (Margrethe Jessen) blev chef, Frk. Buch Larsen blev assistent og Agathe Nielsen blev tropfører i 3. trop. Mathilde Christensen blev tropfører i 1. grønsmuttetrop og Erna Rasmussen tropass. i 2. grønsmuttetrop.
Der var spænding i luften, hvordan ville det gå, når vi skulle deles på en anden måde.
Sommerlejren gik det år til Gjordslev Bøgeskov ved Roskilde.
1938
Efter mønstringen Kr. Himmelfartsdag var der udstilling af dukker, som spejderne havde lavet i løbet af vinteren til Landsudstillingen i København. Vi fik diplom for arrangementet med dukkerne, hus og en redningsbåd. (Billede af dukkerne og båden kan ses på Esbjerg Spejdermuseum. red.).
Der er nu 170 KFUK spejdere i Esbjerg.
Sommerlejren gik til Bornholm, denne var mere konfortabel end den i 1926. Vi boede i en fast lejr på Dueodde og havde lejet 2 rutebiler, som kørte os rundt på Øen, vi var også en tur på Christiansø.
1939
Så var der landslejr i Hørhaven ved Marselisborg i Århus. Kronprinsesse Ingrid boede i lejren et par dage. Kong Christian X kom ridende til lejren en morgen. Dronning Alexandrine blev også vist rundt på lejren. Kronprinsessen var med til bibeltimerne, til lejrbålene og sad på jorden sammen med alle spejderne.
Den 2. september havde vi igen basar på KFUK. I salen var der fiskedam, tombola m/dukker, tørklæder og mange forskellige ting. Der var boder med bastarbejde, tarso, brænding, kurvefletning, læderplastik, broderier, tombola m/hunde og tombola m/blomster.
I stuerne var der konditori, i haven pølsebod og æbleskiver samt forskellige ringkast.
I 3. trops lokale var der underholdning.
Basaren gav et nettooverskud på kr. 4.665,18, som blev brugt til køb af en grund på Fanø.

1941
Til mønstringen Kr. Himmelfartsdag var der stor indkvartering af fremmede spejdere fra Varde, Holsted og Ribe. Om eftermiddagen efter mønstringen var der stor terrænleg i skoven.
Sommerlejren i år gik til ”Skovhytten” på Thurø med ture til Egebjerg, Brahe Trolleborg og Ollerup.
1942
Dette års sommerlejren blev holdt i ”Tabor” ved Skødstrup.
Den 22. og 23. november holdt vi 20 års fest. Om søndagen var der fest for spejderne om eftermiddagen og om aftenen var der fest for forhenværende og nuværende førere. Festerne blev holdt på Paladshotellet, det var første gang vi vovede det, men salen var fyldt.
I 1942 var der 250 KFUK spejdere i Esbjerg.
Så vidt Margrete Jessens historie om de første 20 år af historien om KFUK-spejderne i Esbjerg.
 
 

Stormgade 6. ca. 1925 Bjørnepatruljen 1946

(Nedenstående er skrevet af Margit Dahl-Hansen)
1943
En aktivitet i krigsårene og også efter var julegood-turn. Spejderne samlede penge ind og købte varer og forskellige ting til julen, som de pakkede i kurve og gik rundt med til familier, der havde brug for ekstra hjælp til at gøre julen festlig.
1944
Også i 1944 arrangerede Sct. Georgs Gilderne løb for spejderne. Her er beretningen, som en patrulje har skrevet i deres dagbog for 4. patrulje 1. trop i 1944:
Vi havde trænet en del til denne dag, men var dog ikke i så god form, som året i forvejen hvor det p.g.a. indtrufne omstændigheder blev aflyst. Vi skulle stille i Skovridergården i Guldager kl. 8,30 pr. Vi stillede alle op patruljevis, vi var 13 grønne, 5 blå og 8 gule patruljer i alt 150 spejdere.
Vi skulle forbi følgende poster: Nødhjælp, signalering, redningsreb, lappe cykel, brandøvelse hvor vi spiste vor medbragte mad. Ved to-tiden kom det store luftangreb på Esbjerg, der blev smidt bomber på flyvepladsen og 3 engelske maskiner blev skudt ned. Det varede 3 timer, hvor alle spejderne lå spredt på en strækning af ca. 15 km. kun 5-6 km fra flyvepladsen. Dog vi slap alle uskadte på trods af den hårde skyderi. Endvidere passerede vi af poster: flaget, båltænding, prøvestof og korttegning.
Resultatet blev at DDP blev nr. 1, vi blev nr. 2 og 3 og 4 var også grønne patruljer. Det havde været en spændende dag, som vi på flere måder aldrig glemmer.
1945
Ved en jubilæumsfest blev der oprettet endnu en grønsmutteflok, som skulle have Østerbro og Jerne som område, flokkens leder blev frk. Henriksen. 
1946
Den 24. februar 1946 blev 5. jyske division til Esbjerg Distrikt bestående af to divisioner:
1. division v/Edith Høj Christensen
    1. trop v/
    2. trop v/ Margit Kristensen
    3. trop v/Agnete Bøss
    4. trop v/ Ketty Novrup
2. division v/Agathe Nielsen
Også i 1946 inviterede Sct. Georgs gilderne til Sct. Georgsløb. Spejderne skulle møde søndag morgen kl. 7 og løbet begyndte i Hjerting kl. 8, transport til Hjerting foregik i en lukket påhængsvogn til en fiskebil. Man gik efter kort og kompas og skulle undervejs lave mad på bål.
1948
De to divisioner blev til tre den 22. februar 1948 under Esbjerg Distrikt.
1951
Hytten på Fanø blev indviet den 3. maj 1951.
1969
Fra den 5.-12. juli 1969 holdt Sydvestjyske Distrikt for første gang distriktslejr på ”Grønnegården” ved Bryrup. Der deltog ca. 300 spejdere fra Varde, Ribe og Esbjerg. Spejderne blev transporteret med særtog fra Esbjerg til Silkeborg og derfra med busser til Bryrup. Lejren bød på både natløb, primitiv dag, olympiade og besøgsdag.

ç
Fra lejren i Bryrup der samles halm til overnatning i Bivuak

 
1975
Sydvestjyske distrikt holdt distriktslejr på Hjartbro Spejdercenter ved Rødekro.
1980
Distriktslejr på Rodbjerggård ved Egtved med 260 deltagere fra Ribe, Varde og Esbjerg/Fanø.
1990
Distriktslejr på Trevæld Spejdercenter ved Holstebro, lejren var en Taterlejr.
1992
I februar blev de tre Esbjerg-divisioner omdannet til to divisioner. Vadehavsdivisionen bestod af 3. Esbjerg division og 21. jyske division og Ho Bugt division bestod af Skads/Andrup gruppe og Sønderris-, Sædding og Gjesing grupper.
1996
Grønsmutterne landslejr – Hoppelinelejren.
1997
I oktober fejrede alle de grønne pigespejdere i Esbjerg 75 året for starten i Esbjerg. Det blev fejret med en stor fest på Bakkeskolen i efterårsferien med underholdning, taler fødselsdagskage m.m.