Forside | Mærker og duelighedstegn

Oversigt over KFUM spejdernes mærker og duelighedstegn igennem tiden.

Siden vil bestandigt være under opbygning og vil ikke på noget tidspunkt blive komplet, skulle der være nogen som vil sende billedefiler eller rettelser til matrialet vil vi være meget taknemmelige.

Føreruniform 1928

 

Uniformen ca. 1952 Uniformen 2005
   

 

 

Korpsmærker

1 2. 3 4 fra 1927 5 6

 

       
7 8 Anorakmærke ...... ........ ........

 

 

Det første korpsmærke blev tegnet af Jens Grane det bestod af spejderliljen med bogstaverne KFUM og under liljen et bånd med ordene VÆR BEREDT(1) Det var sandsynligvis kun Granes egen patrulje der bar dette mærke. Ellers benyttedes frem til 1920 en røde cirkel med en rød trekant(2), i den forbindelse skal det bemærkes at trekanten var opretstående. i 1921 kom den blå cirkel med den blå trekant og flaget, det var under sammenlægningen med FDF og det fælles navn var KFUMs Drengeforbund(3). Da KFUM Spejderne igen bliver et selvstændigt korps kommer så spejderliljen(4)(5)(6) i 2002, ændres korpsmærket til det mærke som vi kender i dag(7).I forbindelse med fusionsplanerne i 1980érne mellem KFUM Spejderne og KFUK spejderne, tillod man at man kunne oprette fællesenheder disse benyttede et mærke med begge korpsmærker samt teksten FÆLLESENHED (8)

KLASSEPRØVERNE INDFØRT 1910?, OPHØRER 1971.

Spejderene skulle, fra starten have bestået 3. kl. prøven inden de kunne få udleveret korpsmærket. Man kan blandt andet læse om dem i prøvebøgerne fra perioden omkring 1960.

 

 

 

2. kl. prøven 1. kl. prøven Ridderprøven Rolandprøven Rolandlejr 1 Gilwell træningen

 

 Ulve arbejdet startet 1931 ophører officielt i xxxx.

       
Ømpoteprøven Ømpoteprøven 1.stjerneprøven 2.stjerneprøven    

 

 

. .
Beredskabsmærket     10 års stjerne 25 års stjerne 50 års stjerne
 

I forbindelse med Beredskabsmærket udgav man i samarbejde med de andre spejderkorps, udgav man i 1942 en bog med vejledniger og prøvekrav.

 

PILETRÆNINGEN INDFØRT 1971 OPHØRER 1975.

Piletræningen, var korpset træningssystem fra 1971 til 1975. Det kan læses yderligere i bogen: Mit træningshæfte/Træningsbeskrivelser til pilesystemet.

Mit Træningshæfte

 

     
Bronce Sølv Guld      

 

TRÆNINGSSYSTEMET INDFØRT 1975 OPHØRER 2002.

Prøve kravene kan blandt andet læser i følgende bøger:

Ulve Spejdere Seniorspejdere Juniorspejdere

 

 

 

ARBEJDSTRÆET INDFØRT 2000, OPHØRER 2015.


Basismærkerne :

............
Pil Lind Ahorn Birk Ask Bøg Eg

 

Specielle spejdermærker.

 

 

50 års ulve jubilæum 75 års spejder jubilæum 100 års spejder jubilæum 100 året for B.P. fødsel Spejderdagen 23. april 2012 Ta´ på tur året 1987/1988

 

 

. . . .  .
Seniortræning til skulderstroppen   Seniormærke til skulderstroppen  RIdderspejder 1925 til 1953 Rovermærke til skulderstroppen 1953 til 19xx. Rovermærke til skulderstroppen Soldaterpatruljen mærket blev fra 1965 båret af både KFUM Spejdere, DDS og FDF.

 SOPA, stiftedes i 1950érne i samarbejde mellem DDS, FDF og KFUM Spejderne. Formålet var at de værnepligtige stadig skulle have en tilknytning til spejderkorpset/forbundet.

       
Deltager i Træningslejr (ny) Fælles med KFUK spejderne   Deltager i Træningslejr Fælles med KFUK spejderne        

 

         
20 km. vandreskjold  60 km. Vandreskjold Ca. 1945.        

 

 

 

 

 Større lokale lejre:

 

1 2 (26/7-4/8 1967) 3 (4/7-11/7 1987) 4 (18/7-1/8 1987) 5 (24/7-8/8 1993) 6 7
     
8 9 (17/7-30/7 2004) 10(30/6-7/7 2007) 11(30/6-7/72007) 12 13 14

 

Nordisk spejdervenskabslejr 1951 i Varde(1).  Nordsø Jamboretten ved Oksbøl(2). Vesterhavs Jamboretten 1987 ved Oksbøl(3).  International Alslevtræf 1987 på lejrgrunden i Alslev(4). Eurocamp 1993 i Nørreskoven i Esbjerg(5). JamboTERP 1993 på Terp spejdercenter(6). Ålejren 1998 på Terp spejdercenter(7). Eurocamp  i Nørreskoven i Esbjerg(8).  Eurocamp i Nørreskoven  i Esbjerg(9). Ho lejren ved Ho(10). Jubilæumslejr Terp(11) .

 

 

 

Divisions og Distrikts mærker findes på siden Divisionsmærker. Korpslejrmærker findes under korpslejre.